• پد لاک پاک کن

  • eyes

    تهیه شده از پنبه بدون پرز و الکل طبی 70% ایزو پروپیل جهت استریل نمودن محل تزریق یا گرفتن خون و ... است.